Speurgids 2012

De Speurgids Ondernemen en Innoveren 2012 geeft een overzicht van het totale wetenschaps- en innovatiebudget in 2012 en biedt hiermee een belangrijke aanzet voor verdere analyse en monitoring van het Vlaamse economie-, wetenschaps- en innovatiebeleid.

Ondernemen

Tal van instrumenten die het ‘open ondernemerschap’ stimuleren, worden in de kijker gezet: de Waarborgregeling als steun voor bedrijven in de huidige crisissituatie, de KMO-Portefeuille en het Nieuw Industrieel Beleid, meer groene economie dankzij de Ecologiepremie PLUS, meer groeiende ondernemingen via Groeimezzanine, … enkel een greep van de concrete maatregelen die willen bijdragen tot een goed werkende Vlaamse kenniseconomie.

Het Agentschap Ondernemen beschikt hiervoor over een subsidie-enveloppe van ongeveer 220 miljoen euro om bedrijven en bedrijfsorganisaties te ondersteunen.

Innoveren

De Speurgids Ondernemen & Innoveren analyseert de middelen voor het wetenschaps- en innovatiebeleid van de Vlaamse overheid en plaatst ze in een tijdreeks vanaf 1993 tot heden. In 2012 bedroeg het totaal wetenschaps- en innovatiebudget 1,89 miljard euro, waarvan 1,2 miljard voor onderzoek en ontwikkeling (O&O), verspreid over de dertien beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Naar aanleiding van het VRWI-advies 153 “De 1%-norm voor O&O” besliste de Vlaamse Regering over een verhoging van het budget voor O&O in 2012 met 60 miljoen euro.

Groeipad

Van het groeipad van 60 miljoen euro wordt 14 miljoen euro toegevoegd aan de budgetten van het FWO. Dit extra budget zal gebruikt worden voor steun aan onderzoeksmandaten en -projecten, aan het brain-gain-programma Odysseus, Big Science projecten en andere internationale samenwerkingsverbanden.

Aan IWT werd er 14 miljoen euro extra toegekend voor de ondersteuning van bedrijfsprojecten, strategisch basisonderzoek, Baekelandmandaten en toegepast biomedisch onderzoek met maatschappelijke finaliteit.

De Herculesstichting krijgt een extra budget van 10 miljoen euro waarvan 5 miljoen euro is voorzien voor de reguliere oproepen en 5 miljoen euro voor bijzondere initiatieven rond grootschalige infrastructuur.

Voor de Bijzondere Onderzoeksfondsen van de universiteiten worden 7 miljoen extra middelen voorzien, voor de integratie van het hoger onderwijs 3,05 miljoen euro.

Ook de strategische onderzoekscentra zien hun budgetten toenemen. Aan IMEC wordt 1,6 miljoen euro extra middelen toegekend, aan VIB 2,2 miljoen euro en aan iMinds 1 miljoen euro.

Tot slot verwerven de industriële onderzoeksfondsen 2 miljoen euro extra middelen en de wetenschappelijke instellingen 1,45 miljoen euro.

Analyses

In de Speurgids Ondernemen & Innoveren 2012 vindt de geïnteresseerde lezer analyses van de overheidsinspanningen voor O&O, een kernindicator voor het innovatiebeleid, met een link naar het aandeel van de overheid in de O&O-intensiteit, de zogenaamde 1%-norm. Om de internationale positie van Vlaanderen te duiden, worden de O&O-overheidsinspanningen van Vlaanderen in een internationale context geplaatst.

U kan de volledige publicatie downloaden op www.speurgids.be. Via de zoekmachine van de Speurgids Ondernemen & Innoveren kan u snel specifieke informatie opvragen over beleidsinitiatieven of kredietlijnen.