De nieuwe WIN-site

Het Wetenschapsinformatienetwerk (WIN) in het nieuw!

In 2012 werd de website van het WetenschapsInformatieNetwerk in een nieuw kleedje gestoken. Naast een volledige migratie van de data naar een Drupal website voegden we een aantal nieuwe functionaliteiten toe die de integratie met social media versterken.

Wat is het WIN?

Vlaanderen ontwikkelde aanzienlijke expertise op het vlak van popularisering en communicatie i.v.m. wetenschap, technologie en innovatie. Tal van actoren staan mee in voor de realisatie van onze beleidsdoelstellingen. 

Om deze expertise te verankeren, stimuleren we continu de samenwerking tussen de overheid en de andere actoren. Een van de middelen om deze actoren te ondersteunen is het WetenschapsInformatieNetwerk (WIN). Hiermee willen we de uitwisseling van informatie en expertise bevorderen tussen actoren onderling en met de overheid. 

Om dit proces te vergemakkelijken, ondersteunt het departement EWI dit met een elektronisch platform, www.wetenschapsinformatienetwerk.be. Via deze webite kunnen de organisaties activiteiten, projecten of nieuwsberichten delen met de andere leden en op die manier ervaringen en expertise uitwisselen. 

Wat is er nieuw?

Voor een meer gebruiksvriendelijk beheer werd de website in 2012 gemigreerd naar een Drupal website. Zo behoort een vlotte inschakeling in het Vlaamse Drupal-platform (Kañooh) tot de mogelijkheden in de toekomst.

Naast deze migratie fristen we de website op en voegden we een aantal extra functionaliteiten toe. Zo kunnen we nu alle berichten delen op social media en zijn er meer mogelijkheden voor het delen van foto’s en video’s. Elk lid heeft een eigen profielpagina en kan zijn profiel koppelen aan een LinkedIn-, Twitter- of Facebookprofiel.

Tevens legden we de basis voor een automatische koppeling aan andere databanken/websites (zoals UitinVlaanderen, Klascement, RichtingMorgen,…). De effectieve koppeling met deze websites zullen we in 2013 realiseren. Via het principe van ‘eenmalige invoer’ in het WIN, vereenvoudigen we de inspanningen voor communicatie over initiatieven van de actoren en stimuleren we de invoer van gegevens in het WIN als centrale databank.