Onze organisatiebeheersing

Organisatiebeheersing staat voor de mate waarin een instelling zijn risico's beheerst, mogelijke gebeurtenissen die de organisatie belemmeren in het realiseren van zijn doelstellingen. Om allerhande risico's het hoofd te bieden, ontwikkelden we met onze eigen personeelsleden en externe belanghebbendenden de nodige instrumenten, maatregelen en werkwijzen. 

Alle 8 IAVA-aanbevelingen gerealiseerd

Na twee jaar werk, zijn dit jaar alle 8 aanbevelingen die we in 2010 meekregen vanuit de Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA) gerealiseerd. Via interactieve sessies maakten we werk van een HR-beleid, Organisatiecultuurbeleid, Integriteitsbeleid, IT-strategie, Kennisbeheerstrategie. We pasten nieuwe werkwijzen toe om de organisatiedoelstellingen en indicatoren te monitoren, de kostprijs van de organisatiedoelstelllingen te berekenen en het geregistreerde vast actief uit te zuiveren.

Status maturiteit 3

We bereikten de status maturiteit 3 voor alle 10 de thema's uit Leidraad Organisatiebeheersing van IAVA (link) en overkoepelende doelstellingen op het vlak van efficiëntie, integriteit, kwaliteit en effectiviteit. Dit maturiteitsniveau staat voor: 'De beheersmaatregelen zijn aanwezig: gestandaardiseerd, gedocumenteerd, gecommuniceerd en worden organisatiebreed toegepast.'

Organisatiebeheersing is bij EWI een dynamisch gebeuren, in ons Actieplan Samen Vooruit 2013 focussen we op:

  • Consolideren en levend houden van de resultaten van de voorbije jaren;
  • Bestaande initiatieven verder uitrollen en waar nodig optimaliseren.