Beleidsevaluatie

2011 en 2012 waren piekjaren op het vlak van evaluaties: acht evaluatiedossiers werden afgerond, vier evaluaties werden voorbereid ter uitvoering in 2013.

In de eerste helft van 2012 zijn dit onder meer de evaluaties van F.T.I. (Flanders Technology International vzw), van de wetenschappelijke onderzoeksopdracht van de instellingen Vlerick Leuven-Gent Managementschool, Orpheus en het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) en de evaluatie van het strategische onderzoekscentrum VITO. Voor die laatste opteerden we voor een diepte-analyse aangevuld met een beoordeling in de breedte (een evaluatie vanaf het ontstaan van VITO in 1991), waardoor dit gedeeltelijk een meta-evaluatie is. Voor de evaluatie van VITO werkten we samen met onze collega’s van het departement LNE die het beheersreglement opvolgen waarin de referentietaken van VITO nader worden gespecificeerd, aangezien de evaluatie ook betrekking had op deze referentietaken. 

In de tweede helft van 2012 werden de evaluaties van het Herculesmechanisme (en de Herculesstichting), het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW) en het Expertisecentrum voor Onderzoek en OntwikkelingsMonitoring (ECOOM) afgerond. 

In 2012 werden ook nog een aantal evaluaties voorbereid voor 2013: de evaluaties van de de Industriële Onderzoeksfondsen (IOF) en de interfaceactiviteiten, van de wetenschappelijke Olympiades en van Vlajo en de Stichting Onderwijs & Ondernemen. 

Daarnaast zullen we in 2013 een kader uittekenen om over te gaan naar systeemevaluatie (eerder dan alleen punctuele evaluaties uit te voeren) en deze in 2014 implementeren.

Standaarden

We formaliseerden de evaluatiestandaarden via toepassing in de convenanten met de strategische onderzoekscentra VIB, Imec en IBBT (nu iMinds). In elke overeenkomst wordt een gestandaardiseerd evaluatieluik opgenomen, dat we kunnen afstemmen op de specificieke eigenschappen van de begunstigde. 

Evaluatie van onze evaluaties

Het natraject “evaluatie van de evaluatie” (meta-evaluatie) om het evaluatieproces te verbeteren zullen we pas in 2013 uitvoeren. Wel is er al gestart met het systematisch bijhouden van de conclusies en aanbevelingen uit evaluaties en de wijze waarop deze conclusies en aanbevelingen gehanteerd worden in het daarop volgend proces van beleidsvoorbereiding. Daarnaast gaven we ook een aanzet voor de ontwikkeling van systeemevaluatie in het kader van een stage.

Gewaardeerde expertise

De aanpak van het departement EWI wordt duidelijk gewaardeerd binnen het veld van de beleidsevaluatie. In oktober 2012 lichtte onze collega Sabine Borrey onze expertise op het vlak van evaluatiepraktijk toe binnen de opleiding "Beleidsevaluatie" die het Instituut voor de Overheid organiseert. Deelnemers en organisatoren waren vol lof over de interessante toelichting en transparante aanpak die EWI met betrekking tot beleidsevaluatie hanteert.