Richting Morgen met wetenschap, technologie, creativiteit en innovatie

In 2012 stelde de Vlaamse minister bevoegd voor innovatie een nieuw beleidsplan wetenschapscommunicatie op. We gingen van start met de opmaak van een marketing- en communicatiestrategie voor de periode 2012-2014 voor een meer impactvolle communicatie over wetenschap, technologie en innovatie (WTI). Samen met een marketing- en communicatiebureau werkten we een strategie en een communicatieplan uit. Als eerste globale actie lanceerden we van een sensibiliseringscampagne naar het grote publiek.

Beleidsplan Wetenschapscommunicatie 2012-2014 

Via het beleidsplan wetenschapscommunicatie willen we het maatschappelijk draagvlak voor wetenschap en innovatie bij een breed publiek verhogen. Hiervoor versterken we de deelname aan het maatschappelijk debat bij brede lagen van de bevolking en voeren we een doelgroepenbeleid bij specifieke kansengroepen en toptalenten. Daarnaast stimuleren we een cultuur van wetenschap en innovatie en verhogen we de internationale uitstraling van onze Vlaamse onderzoekers. Ook de instroom van jongeren in technische en wetenschappelijke studierichtingen blijft een vast agendapunt. 

Impactvol communiceren

Als overkoepelend project van het beleidsplan werkten we in 2012 een communicatiestrategie uit om met een duidelijke boodschap het imago van wetenschap en innovatie te verbeteren en de overkoepelende communicatie over verschillende bestaande initiatieven beter op elkaar af te stemmen. 

Campagne Richting Morgen

Als eerste actie van de nieuwe communicatiestrategie lanceerden we een campagne met als centrale boodschap: wetenschap, technologie, innovatie en creativiteit staan voor 'vooruitgang'. Dit illustreerden we met een nieuw logo: een pijl met de woorden 'Richting Morgen met wetenschap, technologie, creativiteit en innovatie'. De campagne ging van start eind oktober 2012 en loopt verder tot 2014. Via het gebruik van het logo kunnen organisaties die communiceren over initiatieven rond WTI een herkenbaar beeld bij het grote publiek creëren.

De campagne wil komaf maken met clichés over het imago van wetenschap, technologie en innovatie via niet voor de hand liggende rolmodellen. We maakten een eerste golf van advertenties met drie rolmodellen die werden gepubliceerd in dagbladen, weekbladen en magazines. We ontwikkelden eveneens een eenvoudige website www.richtingmorgen.be met informatie over de campagne. In 2013 werken we deze website verder uit met meer inhoudelijke gegevens over wetenschap, technologie en innovatie.

Daarnaast was er ook een facebookwedstrijd. We vroegen aan de deelnemers om een foto van zichzelf op te laden met een pijl en te motiveren waarom zij ook een wegwijzer Richting Morgen zijn. De winnaars ontvingen toegangstickets voor De Zoo/Planckendael of Technopolis, een boottocht met het onderzoeksschip de Simon Stevin of het gezicht worden van de nieuwe campagne in 2013 en 2014.