ERA-IB2

Het Europees coördinatienetwerk ERA-IB bundelt de krachten inzake industriële biotechnologie (IB) tussen 19 beheerders en financierders van onderzoeksprogramma’s (overheden, onderzoeksraden en agentschappen) uit 15 verschillende landen. Het departement EWI staat in voor de communicatie en verspreiding.

ERA-IB werd gelanceerd in 2006 en kende in december 2011 een nieuwe doorstart onder de naam ERA-IB2. Dit vierjarig programma functioneert binnen het Zevende Europees kaderprogramma en wil de Europese onderzoeksruimte (EOR) versterken door het onderzoeksbeleid af te stemmen op de economische en sociale ambities. Gecoördineerde samenwerking tussen zowel EU-lidstaten als niet-EU-lidstaten zal tot een geïntegreerde Europese en op kennis gebaseerde bio-economie (KBBE) leiden. Grensoverschrijdende partnerschappen tussen de industriële sector en onderzoekers stimuleren zo de overdracht van technologieën en kennis van levenswetenschappen om duurzame en eco-efficiënte ontwikkelingen aan te moedigen.

IB-projecten samen aanpakken

Tijdens de eerste periode (2006-2011) lanceerde ERA-IB twee oproepen om onderzoekers te verenigen om grensoverschrijdende IB-projecten uit te voeren, gemeenschappelijk gefinancierd door de leden van het ERA-IB-netwerk. De eerste oproep resulteerde in acht projecten met een totaalbudget van 9.7 miljoen euro. Het departement EWI bundelde de resultaten in oktober 2012 in een ‘call brochure: projects of the first transnational call’.

De tweede oproep leidde tot financiering van tien projecten voor een totaalbudget van 11.1 miljoen euro. We sloten de derde oproep in juli 2012 af en selecteerden twaalf projecten uit een totaal van 33 voorstellen die in aanmerking komen voor subsidies, dit voor een totaalbudget van 18 miljoen euro. Een vierde oproep, wat een samenwerking zal zijn tussen ERA-IB en het ERA-NET EuroTransBio, wordt in februari 2013 gelanceerd. Het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) ondersteunt de deelname van Vlaamse partners in deze projecten. 

Naast de brochure met het overzicht van de resultaten van de eerste oproep, zendt het departement EWI ook een halfjaarlijkse ERA-IB-nieuwsbrief uit. Schrijf je hiervoor in via de vernieuwde website www.era-ib.net .