ICT-meerjarenplan

In ons ICT-meerjarenplan ontwikkelden we via onze beleidsstrategie een visie over hoe het departement vanuit ICT-oogpunt zal functioneren en hoe ICT de organisatie zal ondersteunen. We tekenden een doelarchitectuur uit en ontwikkelden een roadmap met uit te voeren ICT-projecten tot 2015. Zowel het kerndepartement als de Management Ondersteunende Diensten (MOD) maken hier gretig gebruik van. Een uniform beslissingstraject zorgt ervoor dat alle ICT-projecten in lijn zijn met onze visie en dat geen tactische of verkeerde beslissingen rondom ICT-projecten of - platformen worden genomen. 

Inbedding in de organisatie

We vulden binnen de organisatie de rol van CIO (chief information officer) in, die een cruciale rol vervult bij het beslissingsproces over ICT-aangelegenheden. Een workflow zorgt ervoor dat ICT-projecten enkel kunnen worden opgestart na formele toets met het ICT-meerjarenplan. De principes zijn bedoeld om iedereen op dezelfde lijn te krijgen en vormen belangrijke criteria voor de beoordeling van het naleven van de architectuur, vervullen van bedrijfsbehoeften en doelstellingen.

Meerwaarde

Via de opmaak van een businessarchitectuur zijn we er in geslaagd onze strategische objectieven en tactische vereisten te bepalen: welke activiteiten binnen EWI bestaan en door welke mensen en middelen ze ondersteund worden om de huidige en toekomstige strategie te helpen verwezenlijken. Naast de processen, die tonen hoe EWI haar opdracht uitvoert, brachten we ook alle externe actoren en alle in- en uitgaande informatiestromen in kaart. Dergelijke schema’s tonen duidelijk aan welke bouwblokken (processen, data, applicaties, …) beschikbaar zijn voor hergebruik, wat voor grotere kostenefficiëntie zorgt.

Onze organisatie evolueert permanent. De snelheid waarmee we ons kunnen aanpassen aan veranderende situaties, speelt een belangrijke rol in de beeldvorming naar burgers, bedrijven en alle andere externe actoren. ICT is de motor die onze organisatie kan laten functioneren als een wendbaar geheel, met een lage toegangsdrempel en zo licht mogelijke processen.

Concrete projecten

Een greep uit de projecten die werden opgestart: een publicatieplatform voor de Steunpunten van de Vlaamse overheid, uitbouw van een Sharepoint-site voor de ondersteuners en een documentbeheerssysteem.