Wie zijn we?

Naar een innovatief en welvarend Vlaanderen

Het is de ambitie van Vlaanderen om tot de meest vooruitstrevende en welvarende regio’s in de wereld te behoren. Hieraan meewerken was ook in 2012 onze belangrijkste drijfveer. We maakten deze ambitie concreet met acties en activiteiten gebaseerd op onze zes strategische doelstellingen. Cruciaal was onze aandacht voor duurzaamheid, kenniscreatie en -valorisatie en een goede internationale reputatie op het vlak van onderzoek en innovatie.

  • Onze kerntaken – Departement EWI staat in voor de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van concrete actieplannen, beleidsonderzoek en regelgeving rond beleidsthema’s van economie, wetenschap en innovatie. U leest hier de details.
  • Beleidsevaluatie – De EWI-evaluatiecel beoordeelt de instellingen, projecten, programma’s, acties en instrumenten binnen ons beleidsdomein. Lees meer over de evaluatieresultaten.