Simon Stevin, hypermodern onderzoeksschip is operationeel

Officieel ingehuldigd, een plechtig moment

Op 13 september 2012 werd het eerste Vlaamse nieuwbouw-onderzoeksschip officieel in gebruik genomen. Heel wat eminente vertegenwoordigers van de lokale, Vlaamse en federale overheden, onder wie de voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans, woonden de doopplechtigheid bij. Als eerste spreker wees Johan Vande Lanotte, federaal minister van de Noordzee, op de noodzaak van een betere kennis van onze zeeën. Professor Colin Janssen, voorzitter van de wetenschappelijke commissie van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), en provinciegouverneur Carl De Caluwé - tevens voorzitter van de raad van bestuur van het VLIZ - benadrukten dat onze onderzoekers met dit nieuwe onderzoeksschip ook internationaal een extra troef in handen hebben. Jacques D’Havé, administrateur-generaal MDK, vertegenwoordigde minister van Mobiliteit en Openbare werken Hilde Crevits en schetste zowel de technische kwaliteiten van het schip als het verloop van het bouwproces.  Ingrid Lieten, viceminister-president en minister van Innovatie, tevens doopmeter van de Simon Stevin, benadrukte het bijzondere en steeds grotere belang van wetenschappelijk onderzoek op zee. 

Alle sprekers verwezen naar de uitzonderlijk goede samenwerking tussen DAB VLOOT en het VLIZ. Zij waren vol lof over de vlotte realisatie van dit project. 

In het bijzijn van een 250-tal genodigden doopte minister Lieten met vaste hand  het nieuwe pronkstuk van het Vlaams wetenschapsbeleid.  De sprekers en genodigden werden door kapitein Giovanni Terryn, Jan Mees (VLIZ) en Yves Gooosens (DAB VLOOT) rondgeleid. Daarna kreeg het gezelschap ruim de tijd om de Simon Stevin te ontdekken.

Het schip is genoemd naar de Vlaamse wiskundige en intellectuele duizendpoot Simon Stevin, die anno 1548 in Brugge werd geboren en heel wat maritieme, waterbouwkundige en technische hoogstandjes op zijn actief heeft.

Van project naar realisatie

Vijf jaar zijn verlopen tussen de eerste technische vergadering over de mogelijke bouw van een nieuw oceanografisch onderzoeksschip en het binnenvaren van de Simon Stevin in Oostende.  Tijdens dit proces zijn DAB VLOOT en VLIZ erin geslaagd om een evenwicht te vinden tussen de noden van het zeewetenschappelijk onderzoek, het budget en de technische mogelijkheden. De Simon Stevin is gebouwd onder de Nederlandse ‘Damen Shipyards Gorinchem’, in samenwerking met ‘Maaskant Shipyards’ (NL) en ‘Damen Shipyards Galatz’ (RO). De kostprijs bedroeg 11,5 miljoen euro (inclusief btw). Aan de wetenschappelijke uitrusting werd 1 miljoen euro besteed.

"Een nieuwe troefkaart voor de Belgische en internationale zeeonderzoeksgemeenschap"

Dit schip met een lengte van 36 m, een breedte van 9,4 m en een diepgang van 3,5 m beantwoordt aan de noden van de verscheidene mariene onderzoeksdisciplines. Het is uitgerust met alle standaard-staalnameapparatuur en met hoogtechnologische sonartechnieken, die stroommetingen (akoestische stroommeter) en karakterisering van de bodem toelaten (multibeam). Een hoog-accurate plaatsbepaling wordt verzekerd door een dynamisch positionerings- en stuursysteem. Een dieselelektrische aandrijving biedt de mogelijkheid om te varen als ‘stil schip’, waardoor alle akoestische meetinstrumenten optimaal benut kunnen worden. 

De RV Simon Stevin wordt ingezet voor academisch kustgebonden oceanografisch onderzoek in de zuidelijke bocht van de Noordzee en het oostelijk deel van het Kanaal. Het dient ook als trainingsplatform voor studenten uit de mariene wetenschappelijke en maritieme opleidingen, en als testplatform voor nieuwe technologieën. Educatieve tochten voor scholieren en basisscholen staan even goed op het programma. Het schip vaart onder Belgische vlag en is geregistreerd in Oostende. Er worden hoofdzakelijk dagoperaties uitgevoerd, maar ook meerdaagse reizen worden gepland. Het schip ondersteunt een breed spectrum aan zeewetenschappelijk onderzoek. 

Het mariene onderzoek in Vlaanderen wordt uitgevoerd aan universiteiten en wetenschappelijke instellingen. Het is multidisciplinair en heeft banden met fysische oceanografie, visserijonderzoek, mariene biologie, microbiologie, chemie, technologie, archeologie en aardwetenschappen.

Tijdens de zomermaanden 2012 heeft de Simon Stevin een  hele reeks proefvaarten uitgevoerd. Intussen is het schip volop operationeel. Ook EWI heeft een aantal van de proeftochten bijgewoond. De onderzoeksgemeenschap kan vanaf 2013 ook meerdaagse tochten inplannen. Zie ook http://www.vliz.be/NL/Faciliteiten/Simon_Stevin .

Bron afbeelding:
VLIZ Fotogalerij / VLIZ (Soenen, Verhaeghe & C°), 2012