Steunpunt Ondernemen en Regionale Economie

Het Steunpunt Ondernemen en Regionale Economie (STORE) is opgericht op 1 januari 2012 en bestaat uit de volgende consortiumleden: KU Leuven, Vlerick Leuven Gent Management School, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en Hogeschool-Universiteit Brussel.

STORE heeft als hoofdtaak de Vlaamse overheid te adviseren op basis van fundamenteel en toegepast economisch toponderzoek, en dit binnen drie domeinen, met name (I) ondernemerscultuur in Vlaanderen, (II) ontwikkeling en doorgroei van kmo’s en (III) ontwikkeling en groei van industriële clusters in Vlaanderen (met bijzondere aandacht voor de analyse en implementatie van het nieuw industrieel beleid). De drie onderzoekslijnen worden verder onderverdeeld in 11 specifieke werkpakketten die elk dieper ingaan op relevante beleidsthema’s. De werkpakketten omschrijven de onderzoeksvragen die op middellange termijn worden onderzocht, en anderzijds wordt capaciteit voorzien binnen deze werkpakketten om in te spelen op korte termijn onderzoeksvragen vanwege de overheid. Daarnaast vormt het ontwikkelen van een gegevensbank met regionaal-economische indicatoren (het zogenaamde Regional Data Warehouse) een belangrijke hoofdopdracht van het steunpunt ORE. Verdere details over de geplande onderzoeksactiviteiten vindt u terug in het meerjarenplan van STORE. 

Voor elk thematisch onderzoeksspoor is een werkgroep opgericht. Deze komt regelmatig samen voor het optimaal afstemmen en opvolgen van de onderzoekswerkzaamheden binnen elk van de drie onderzoeksprogramma’s. De spoorwerkgroepen beslissen op de verschillende sleutelmomenten van het onderzoek. Probleemstelling, onderzoeksopzet, onderzoeksvragen en methodologie worden aan de spoorwerkgroepen voorgelegd. Deze werkgroepen laten ook toe om de beleidsimplicaties en de planning op te volgen binnen elk spoor. Deze werkgroepen bestaan uit de promotoren en co-promotoren van elk werkpakket binnen een onderzoeksspoor, aangevuld met vertegenwoordigers van de Vlaamse administratie en het kabinet.

Het strategisch overleg tussen de Vlaamse overheid en STORE gebeurt echter in de stuurgroep. De stuurgroep staat niet alleen in voor de inhoudelijke aansturing van het beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek binnen de beleidslijnen en de bewaking van het tijdskader in verband met oplevering van de onderzoeksresultaten, maar ook voor de controle op de financiële uitvoering van het meerjarenplan van het steunpunt ORE.