Tijdig betalen van facturen

De publieke opinie in Vlaanderen is terecht kritisch voor haar ambtenarenapparaat. De openbare diensten hebben niet altijd een schitterend imago. Voor heel wat buitenstaanders zijn het – nog altijd – logge organismen met veel ‘overgewicht’, die slechts mondjesmaat meegaan met hun tijd. Je hoort weleens dat wie geld van de overheid moet krijgen, veel geduld moet oefenen.

Alvast dat laatste punt weerleggen we bij EWI met verve. Toen enkele jaren geleden werd vastgesteld dat het betalen van facturen bij de overheid niet echt vlot liep, werd een centraal project opgezet om de problemen aan te pakken.

We wezen enerzijds onze leveranciers op het respecteren van de wettelijke termijn (betaling ten laatste 50 dagen na ontvangst van de factuur), en maakten anderzijds met enkele ‘vaste’ leveranciers goede afspraken rond het indienen van hun facturen. 

In de EWI-managementovereenkomst legden we de lat niet meteen laag, maar liefst 93 % van de facturen moet tijdig betaald worden!

De snelste van de klas

Uit de eerste maandrapporten bleek dat dit een realistische ambitie is: onze Afdeling Managementondersteunende Diensten (MOD) behalen iedere maand dit streefcijfer. Voor 2012 werden op het departement EWI 96,91% van de facturen tijdig betaald. Eén enkele maand stond er zelfs een ‘100 %’ op het scorebord. 

Hierdoor is onze Afdeling MOD de koploper qua snelheid. We halen de hoogste score van de Vlaamse overheid en zijn dus de beste leerling van de klas: alvast ons (betaal)gedrag is onberispelijk.