Voorwoord

'Innovatie onderscheidt een leider van een volger.' Met dit citaat van Steve Jobs in gedachten, bestendigde het departement Economie, Wetenschap en Innovatie ook in 2012 zijn pioniersrol op het vlak van voortdurende vernieuwing.

Innovatie betekent: vooruit denken. We kunnen ons dan ook geen betere slogan voorstellen dan die van onze campagne ‘Richting morgen’, waarin we komaf maken met de gebruikelijke clichés over wetenschap, technologie en innovatie door niet-traditionele rolmodellen te tonen.


We rekenen ook af met vooroordelen over onze instelling als een logge administratieve machine. Een voorbeeld: via een intensieve opvolging en doorlichting van onze interne processen werd bijna 97 % van onze facturen tijdig betaald.

Op sociaal vlak streven we naar een ‘challenge driven innovation’ om via innovatie economische activiteit te verankeren in duurzame, diverse tewerkstelling.

Het actieplan ‘Nieuw Industrieel Beleid’ kwam op kruissnelheid, via de ontwikkeling van een operationeel transformatiemodel, om bestaande industriële activiteiten te vernieuwen en bijkomende initiatieven te ontwikkelen.

Woorden wekken, maar voorbeelden strekken. Hoe kunnen we innovatie nog actiever promoten dan daadwerkelijk op de werkvloer in actie te komen en er ons aankoopbeleid op af te stemmen? Sinds het najaar 2012 voert een elektrische wagen onze ambtenaren letterlijk richting morgen!