Vlaams supercomputer centrum

Het aandeel van supercomputers bij de uitvoering van toponderzoek wint voortdurend aan belang bij een steeds grotere waaier aan wetenschappelijke disciplines. In het kader van het Digitaal Actieplan Vlaanderen besliste de Vlaamse Regering in 2007 om het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC) uit te bouwen. 

Het VSC is het supercomputercentrum waar de vijf universitaire associaties hun belangrijkste rekeninfrastructuur inbrengen. Zowel de Tier-1 (nationale/regionale rekeninfrastructuur) als Tier-2 (lokale rekeninfrastructuur) computers zijn verbonden met de instellingen via supersnelle lichtpaden zodat alle onderzoekers in Vlaanderen van de rekeninfrastructuur gebruik kunnen maken

Een eerste doorbraak in 2012

De eerste resultaten van deze inspanningen worden zichtbaar. Op 25 oktober 2012 werd aan de Universiteit Gent de eerste Tier-1 supercomputer in gebruik genomen. De nieuwe rekencluster is daarmee de snelste computer van België en situeert zich zelfs op plaats 118 in de wereldwijde top 500.

Afgelopen jaar werd tevens gestart met de voorbereiding van een structurele financiering voor het VSC. Deze financiering zal in de toekomst via de Herculesstichting verlopen.  

Om de Vlaamse onderzoekers toegang te verlenen tot de Tier-0 internationale supercomputers zochten we aansluiting bij het Europees samenwerkingsverband PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), dat de Europese rekeninfrastructuur voor grootschalig wetenschappelijk onderzoek omvat. Gelet op de inspanningen van de afgelopen jaren kunnen we besluiten dat Vlaanderen ondertussen op de “High Performance Computing” kaart staat.