FRIS onderzoeksportaal

Het FRIS (Flanders Research Information Space) programma wil zoveel mogelijk actuele informatie over onderzoek in Vlaanderen aanbieden aan een zo ruim mogelijk publiek. Het uithangbord is het FRIS onderzoeksportaal: www.researchportal.be.

Meer onderzoeksinformatie

Het FRIS onderzoeksportaal werd in 2012 uitgebreid met maar liefst  3.596 publicaties, 482 projecten en 162 onderzoekers van  de Hogeschool Gent. In totaal biedt de website meer dan 25.000 projecten aan van meer dan 22.000 onderzoekers en geeft hiermee het meest compleet overzicht van het Vlaamse onderzoekslandschap.

Hogere kwaliteit

In 2012 overschreed het bezoekersaantal van het FRIS onderzoeksportaal de kaap van het 1,5 miljoen. Tijd voor een professioneel gebruikersonderzoek met een online bevraging waarin gepeild werd naar de tevredenheid van de bezoekers. Dit leverde een nuttig rapport op met concrete adviezen voor verbetering, verdere uitbouw van de website, communicatie en marketing. 

Projecten in de pijplijn

Een dynamisch onderzoekslandschap vereist een nieuwe manier van informatieuitwisseling en bijhorende architectuur. 

In dit kader werden in 2012 drie fundamentele projecten aangevat die in 2013 verder voltooid zullen worden en de ruggengraat vormen van het FRIS programma:

  • In het project ‘maturiteitsanalyse van de institutionele repositories van de Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstellingen’ analyseren we de bestaande gegevensbanken inzake architectuur, kwaliteit en coherentie en stellen we per instelling een ontwikkeltraject voor om deze gegevens verder in het onderzoeksportaal te integreren.
  • Het Linked Open Data (LOD) pilootproject combineert de gestructureerde data van het FRIS onderzoeksportaal met ongestructureerde data (volledige tekst van publicaties, websites van projecten en personen) via het ‘open data’ principe (gebruik van open standaarden).
  • Via het project ‘OrgUnit service’ willen we gegevens aanbieden over organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van onderzoek: onderzoeksinstellingen, onderzoeksgroepen en bedrijven. Elke leverancier levert gegevens over zijn eigen instelling aan en krijgt in ruil hiervoor toegang tot de gegevens van de overige instellingen en van de VKBO (Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen).