Opstart KET-platform Vlaanderen

Horizon 2020, het nieuwe Europese kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie (2014 – 2020) legt sterk de nadruk op de ontwikkeling van de industriële capaciteit in Europa. De focus situeert zich rond industrieel leiderschap voor sleuteltechnologieën of “Key Enabling Technologies” (KETs). Dit omvat:

  • micro- en nano-elektronica
  • fotonica
  • nanotechnologie
  • geavanceerde materialen
  • biotechnologie
  • geavanceerde fabricagesystemen en processen

De ontwikkeling van deze specifieke technologieën vereist ver doorgedreven kennis en het nodige kapitaal. Vlaanderen wil maximale synergie creëren via een gestroomlijnde combinatie van eigen financieringsinstrumenten en de strategische benadering van het Innovatiecentrum Vlaanderen en het Nieuw Industrieel Beleid (NIB). Om deze uitdaging aan te gaan, werd het KET-platform Vlaanderen gelanceerd.

Alle deelnemers bundelen hun krachten om per technologiedomein strategische roadmaps voor Vlaanderen uit te werken. Ze richten zich op de sterkte van projecten waar de ganse waardeketen kan benaderd worden en verankeren deze met de KET-roadmaps. De ontwikkeling van eigen roadmaps versterkt de positie van Vlaanderen in het nieuwe kaderprogramma terwijl de focus gericht blijft op de noodzakelijke uitbouw van nieuwe levensvatbare waardeketens zoals voorzien in het NIB.